Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga. •    Na pierwszym paciorku odmawia się “Ojcze nasz” •    Na trzech dalszych “Zdrowaś Maryjo”       Są to modlitwy wstępne, których intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości.       [Przy odmawianiu wszystkich części różańca wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierwszą] •    Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw: 1x ”Ojcze nasz”,10x “ Zdrowaś Maryjo” i 1x “ Chwała Ojcu” •    Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską:     „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba       i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”. Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem...