1. Agnieszka Drozdowska 2. Barbara Rąpkowska 3. Czesława Suchowiecka 4. Halina Skórska 5. Ewa Łukasik 6. Krystyna Orłowska 7. Ryszard Orłowski & Katarzyna Milarska