1. Anna Rutkowska 2. Teresa Kędzierska 3. Krystyna Kelak 4. Zdzisława Ligmann 5. Pelagia Mutkowska 6. Urszula Tomala 7. Janina Wełnińska