1. Mirosława Talarek 2. Teresa Zawada 3. Stefania Pieńkowska 4. Zofia Łapińska 5. Elżbieta Moraczewska 6. Wanda Łasak 7. Maria Zawadzka 8. Krystyna Król 9. Mirosława Czerwińska 10. Renata Łukasik
modli się od dnia Zwiastowania NMP: 25.03.2012 r., w intencji ks.Wojciecha Murawskiego oraz o.Mieczysława Sołowieja
2