1. Janina Pokrywczyńska 2. Barbara Stępień 3. Maria Pierzgalska 4. Anna Łojkuc 5. Sabina Gawarkiewicz 6. Krystyna Wróblewska 7. Maria Drozdowska 8. Janina Pęcak 9. Anna Czarkowska 10. Mariola Łoboda
modli się od dnia Zwiastowania NMP: 25.03.2012 r., w intencji ks.Wojciecha Murawskiego oraz o.Mieczysława Sołowieja
2