1. Katarzyna Gawin 2. Hanna Halapacz 3. Beata Kołodziejczyk 4. Małgorzata Matuszak 5. Emilia Krupowicz 6. Bogumiła Kubiak 7. Felicja Konczalska 8. Grażyna Żbikowska 9. Edyta Jakóbczak 10. Regina Borek
modli się od dnia Zwiastowania NMP: 25.03.2012 r., w intencji ks.Wojciecha Murawskiego oraz o.Mieczysława Sołowieja
2