1. Katarzyna Rogozińska 2. Celina Tomala 3. Irmira Ściera 4. Maria Gradowska 5. Zofia Gawlak 6. Maria Pilarska 7. Kazimiera Nowicka 8. Stefania Kołodziejczyk 9. Anna Piekarska 10. Barbara Grącka
modli się od dnia Zwiastowania NMP: 25.03.2012 r., w intencji ks.Wojciecha Murawskiego oraz o.Mieczysława Sołowieja
2