1. Łucja Dudzic 2. Beata Warzocha 3. Władysława Drewnowska 4. Urszula Gałczyńska 5. Krystyna Wojtynek 6. Maria Białoń 7. Janusz Milarski 8. Agnieszka Łatka 9. Longin Gradowski 10. Filip Łukasik
modli się od dnia Zwiastowania NMP: 25.03.2012 r., w intencji ks.Wojciecha Murawskiego oraz o.Mieczysława Sołowieja
2