Nowa struktura ewangelicka   Tworzenie nowej struktury kościelnej rozpoczęło się od powstania w 1896 r. wikariatu do 1903-powołania  urzędu pastora pomocniczego, któremu w latach  1904/1905 wybudowano okazałą pastorówkę [budynek  na wprost obecnej plebanii]. Należy podkreślić, że  ówczesną wieś zamieszkiwali ewangelicy-Niemcy  i potomkowie Holendrów, zaś katolików [Polaków] była zdecydowana mniejszość-zaledwie 5 os. Nowy ko ś ciół Plan budowy obecnego, neoromańskiego, kościoła  zatwierdziła w 1894 r. komisja złożona z mieszkańców  kilku wsi. Na potrzeby inwestycji uchwalono specjalny  podatek. Na wiosnę 1895 r. wmurowano  kamieńwęgielny. W 1896 r. zakupiono w Elblągu,  w firmie Wittk organy [całkowicie zniszczone po II  wojnie]. I etap budowy zakończono 1898 r. Z czasem dobudowano  wieżę, a następnie ją podwyższono. Zawieszono dzwony  i dobudowano kruchtę z lewej strony głównego wejścia.  Zamontowano żelazne tarcze pod zamówiony zegar z cyferblatami,  który z powodu wybuchu [w 1914] I wojny nigdy na nich nie zawisł.  Władze niemieckie dokonały konfiskaty dóbr, wśród których znalazły się kościelne dzwony. 1. Pierwsza świątynia w XVI w ?           *za p.A.Walczyńskim  Według niepotwierdzonych danych, już wówczas miejscowi katolicy  należeli do parafii w Czarnowie. W drugiej połowie 16. wieku większość z nich przeszła na protestantyzm. Również świątynię, która istniala do  spalenia od uderzenia pioruna -do 1781 r. - w innym niż obecnie miejscu,  spotkał podobny los. Opiekę duchową sprawował wówczas pastor  z Górska, który nabożeństwa sprawować mógł tylko 4 razy do roku,  natomiast coniedzielne czytania prowadził miejscowy nauczyciel.  . © www.parafiakostki.pl 01 lutego 2011