Parafia P.W. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej
PROBOSZCZ KS. KAN.wojciech murawski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
03/10.02

 • W piątek po Mszy św. zapraszam na spotkanie członków Koła Biblijnego 
 • W sobotę od godz. 08:00 odwiedziny chorych w Złejwsi Wielkiej i Małej 
 • W niedzielę 10 lutego Msze św. o godz. 10:00 i 12:00 z liturgią dla dzieci. Kolekta gospodarcza . 
 • W poniedziałek Światowy Dzień Chorego (wsp. liturgiczne MB z Lourdes). Zapraszam na Mszę św. o godz. 18:00, podczas której zostanie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych i błogosławieństwo lurdzkie.
  Proszę o przywiezienie chorych do kościoła i umożliwienie im udziału w tym święcie. 
 • W środę, 13 lutego o godz. 14:00 kolejne spotkanie z p. katechetką Małgorzatą przygotowujące młodzież kl. 3 Gimnazjum do Sakramentu Bierzmowania 
 • Luxmed Diagnostyka zaprasza panie w wieku 50 – 69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi)
  w poniedziałek 11 lutego na parkingu przy Urzędzie Gminy ZW
 • Dziękuję za sprzątanie kościoła w Złejwsi Wielkiej mieszkańcom ul. Widokowej oraz ZW nr 39 i 40, a proszę o pomoc 16.02. mieszkańców ZM z ul. Wspólnej oraz ZM od nr 70 do 74. W Pędzewie dziękuję mieszkańcom Gutowa nr 4 i 5, a proszę o pomoc mieszkańców Gutowa 6 (A,F).

  CZYTAJ WIĘCEJ

szczęść wam boże!

ŚWIATOWY DZIEŃ
CHOREGO - 11.02


I KOMUNIA ŚWIĘTA, BIERZMOWANIE 

INTENCJE MSZALNE
03/10.02

 • 08.02 PIĄTEK
  18:00 +Franciszkę Bukowską w r. śmierci

 • 09.02 SOBOTA  
  15:30 *Jubileusz 25-lecia Sakr. Małżeństwa Dariusza i Grażyny oraz
  18 rocz. urodzin Kingi
  18:00 +Teresę Walter w 3 r. śmierci 
 • 10.02 NIEDZIELA  
  08:00 +
  Kurta Fenske w r. urodzin
  10:00 +rodziców Felicję i Idziego Karmińskich, dziadków Zofię, Bolesława, Mariannę, Augustyna;
  +Grzegorza Olszak w 9 r. śmierci oraz Stanisława Lachowskiego w 29 r. śm. 12:00 +Bogumiłę Malankowską w 5 r. śmierci 
 • 11.02 PONIEDZIAŁEK,
  DZIEŃ CHOREGO  

  18:00 +ks. Jana Grądzkiego w 34 r. śmierci, Juliannę, Władysława, Ireneusza Gorczyca 
 • 12.02 WTOREK
  17:00 +Teresę Godlewską- int. z ofiar pogrzebu
 • 13.02 ŚRODA
  18:00 +Teresę Szydlik w 3 r. śmierci
 • 14.02 CZWARTEK
  18:00 +Damiana Janiszewskiego – int.
  z ofiar pogrzebu
 • 15.02 PIĄTEK
  18:00 +Alinę Armińską – int. od rodziny Blachowskich
 • 16.02 SOBOTA
  18:00 +Żanetę Szczypiorkowską w 5 r. śmierci i Stanisława Mutkowskiego
  +Halinę Słomianą w 1 r. śmierci
 • 17.02 NIEDZIELA 
  08:00 +Jana Marcinkowskiego w 25 r. śmierci oraz Franciszka Łapińskiego
  z okazji imienin i zm. z rodziny
   
  10:00 +Helenę Górską – Szulc
  + ks. Józefa Smoczyńskiego
  12:00 +Sewerynę, Leszka, Grzegorza
  i Tadeusza Daleckich

czytaj więcej


SAKRAMENT CHORYCH

Ludzie nieraz pytają: 
Kiedy wezwać księdza do chorego z „ostatnim namaszczeniem”?
Niekiedy decydują się na to, kiedy nie ma już kontaktu z chorym
i kapłan faktycznie przychodzi za późno. A przecież wcale nie musi tak być


Dlaczego nie wezwaliście mnie wcześniej? Niejeden kapłan zadaje takie właśnie pytanie rodzinie już zmarłego chorego. - No, bo to przecież ma być ostatnie namaszczenie. Takie na śmierć, więc czekaliśmy do ostatniej chwili - odpowiadają najczęściej. Nic bardziej mylnego. Sakrament namaszczenia chorych jest sakramentem żywych. Kościół naucza, że jest to sakrament umocnienia i uzdrowienia. Jest on potrzebny nie tylko chorym, ale również ich bliskim we wspólnym przeżywaniu prawdy, że człowiek powołany jest do wspólnoty z Bogiem w wieczności.

Nowy język - nowe myślenie

Rytuał sakramentu namaszczenia chorych jednoznacznie znosi dawne uściślenia dotyczące udzielania tego sakramentu wyłącznie w przypadku tzw. niebezpieczeństwa śmierci. Można go także udzielać chorym dzieciom. Można go też powtarzać. 

Nowy ryt udzielania namaszczenia przewiduje również przeprowadzenie katechez, które przygotują rodziny i w swoisty sposób wychowają wiernych, by sakrament ten nie był odkładany. Ponadto podkreśla się jego wspólnotowy charakter. Na czym on polega? Otóż bardzo ważne jest, by chory znalazł wsparcie w swoich bliskich, którzy jak najliczniej mają w nim uczestniczyć. Ważne, by wspierali oni chorego nie tylko przez samą obecność, ale również przez modlitwę i Komunię św. Można powiedzieć, że to właśnie rodzina i najbliżsi są odpowiedzialni przed Panem Bogiem za pomoc chorym w przyjęciu namaszczenia. Wspólnotowy charakter sakramentu namaszczenia chorych najlepiej widać w połączeniu go z Mszą św. z licznym udziałem wiernych, co bardzo często się dzieje np. podczas parafialnych rekolekcji. 

Sytuacja człowieka chorego jest szczególna. Choroba jest niejako wpisana w życie i stanowi jego nieodłączną część. Stanowi też wyzwanie dla wiary człowieka nią dotkniętego. Dlatego też sakrament namaszczenia jest jej wyjątkowym wyrazem.

Namaszczenie w kościelnej tradycji

Najczęściej jako biblijny fundament namaszczenia chorych wskazuje się nowotestamentowy tekst: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Kapłani modlą się zatem nad chorymi i namaszczają ich olejem w imię Jezusa Chrystusa. 
Starożytni łączyli zazwyczaj uleczenie z namaszczeniem (por. np. Mk 6, 13). Obecnie sakrament namaszczenia chorych łączy człowieka z Chrystusem Panem, umacnia go, sprawiając, że chory ma dość odwagi w wierze, by pogodzić się z zaistniałą sytuacją, która przecież może nawet skończyć się śmiercią. Dlatego też choremu w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tzw. wiatyku. 
Warto w tym miejscu jeszcze raz przypomnieć, że sakrament chorych jest przeznaczony dla ludzi przytomnych. Stąd też kapłana wzywamy, kiedy chory jest przytomny, pragnie się wyspowiadać, przyjąć Komunię św. i namaszczenie świętymi olejami.

Co przygotować?

Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą sakramentu namaszczenia chorych trzeba przygotować: stolik z krzyżem, zapaloną świecą, wodą święconą, kropidłem, ręczniczkiem oraz szklanką z wodą. Najważniejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące przygotowały się duchowo i modliły się wraz z księdzem w intencji chorego.Msze święte niedzielne:
w Złejwsi Wielkiej: 8:00 i 12:00  
w Pędzewie: 10:00
oraz w soboty o 18:00

w dni powszednie:
18:00; we wtorki o 17:00
/w okresie kolęd wg harmonogramu na bieżąco publikowanego na www
oraz w gablocie/

Biuro parafialne 
czynne codziennie pół godziny
po wieczornej Mszy świętej


PAMIĘTASZ O CODZIENNEJ MODLITWIE?Przysłowia polskie, związane ze świętem Matki Bożej Gromnicznej:

Na Gromnicę — masz zimy połowicę.

Kiedy na Gromniczną ciecze — zima się jeszcze przewlecze.

Na Gromniczną niedźwiedź budę naprawia albo rozwala.

Gdy na Gromniczną rozstaje — kiepskie będą urodzaje.

Gdy słońce świeci jasno na Gromnicę — to przyjdą mrozy i śnieżyce.